Honestly…

sammie31470:

…guys that wear beanies or glasses I’m just like

image

and then when they wear them at the same time I’m all like

image

Naisip niyo ba kung ano talaga ang problema ng Pilipinas?

yeahitslou:

Kahirapan, korupsyon, edukasyon, kawalan ng trabaho, at marami pang iba. Alin sa mga iyan ang tingin mong problema ng Pilipinas? Alin sa mga iyan ang sa tingin mo ang dahilan kung bakit hindi pa umuunlad ang Pilipinas? Alin dito ang sa tingin mo ang dapat mas bigyan ng pansin ng gobyerno? Alin sa…

when you make eye contact with a stranger

sodamnrelatable:

to be polite, you’re like:

image

but then they’re just like:

image

WTF, I’M JUST TRYING TO BE NICE.

more relatable?

(Source: kawaii-twerking)